Fredningsbestemmelser på Bornholm for Havørreder
Fra og med den 16. september til og med den 28. (eller 29.) februar, er alle ørreder i ”gydedragt” (brune fisk) fredede.
Det betyder, at fanger du i denne periode fredede havørreder skal de nænsomt genudsættes.  
Det gælder uanset fiskenes konditions og helbredsmæssige tilstand i øvrigt.

I perioden 16. september til 16. januar er alle ørredførende åer på Bornholm fredede.

De 6 største, Blykobbe, Øle, Læs å, Baggeå, Gyldenså og Kobbeå er alle helårs fredede.
Det betyder, at der ikke må fiskes nærmere end 500 meter på begge sider af å-udløbet.

Fredede åer:
Kæmpeå, Byå, Vellenså, Lilleå, Grødby å, Henrikebæk, Dammebæk, Søbæk, Skovsholm bæk, Vaså, Sølyst bæk, Kelse å, Melsted å, Bobbeå, Døndal å, Møllegård bæk, Tejn å, Kampeløkke å, Bakkebæk/Ålebæk, Grynebæk, Vandløb ved Bølshavn, og Vasebæk, samt de seks helårs fredede.

Husk fisketegnet.
Se her for nærmere information

Hent kort med alle Bornholmske åer i PDF-format, klik her.

Kort fredningszoner