IMGP1574WSIDSTE NYT JANUAR 2016

Så blev der skudt hul på årets første måned.
Ikke overraskende kom også kulden, og dermed en lidt en længerevarende kulde – og frost periode. Ofte er konsekvensen af disse perioder, at stabiliteten går lidt af fløjten, og det tror jeg også har været tilfældet denne gang.

Kystcup 2015.
Endte for Max og mit vedkommende med 8 fisk i alt på de afdelinger hvor vi deltog. Til sidste afdeling afleverede vi 2 fine fisk, men hverken størrelsen – eller lodtrækningsheld var med os. Nuvel, som sædvanlig en fin konkurrence, og dejlige timer på kysten – og det er vel i bund og grund det, som det hele drejer sig om.

Havde en guidning kort efter fredningsophør. Vi oplevede et pænt fiskeri på østkysten, og også én fisk – som vi meget gerne havde set på land. Sådan gik det desværre ikke, den venter til næste gang….

Medens Johannes, Allan og jeg pendlede lidt rundt på en plads på nordkysten, med spinnestængerne, ja så listede Frank rundt på det grunde vand, med sin fluestang. Og ja – ganske rigtigt, kort efter indhalerede en fin fisk fluen, og så kunne vi alle konstatere at der vitterlig var fisk på pladsen, og i øvrigt nyde synet af denne fine fisk, som Frank tilberedte dagen efter – se begge billeder.

To eftermiddage på nordkysten var med vidt forskelligt resultat. Den første var en klokkeklar nultur, den anden gav 3 farvede og en fin knap halvanden kilos blankfisk. Et par af de farvede var faktisk i rigtig fin kondition – og strøg fint igennem vandet ved genudsættelsen – dejligt at se.

Foran os står februar – den sidste reelle vintermåned. Vi må se om der kommer mildning, eller om kulden holder lidt fast endnu.

IMGP1576WP.S. Hjalp en fisker ind fra revet på Offergård, så pas på med disse perioder med store udsving i høj/- og lavvande, sørg også for at kende pladsen godt, hvis du bevæger dig ud i bølger.

 

   AftensmadW

KNÆK & BRÆK
Torben H. Petersen
www.lystfiskerguide.dk