MichaelSIDSTE NYT DECEMBER 2015

Indledningsvis et godt nytår til alle med håbet om masser af gode oplevelser – og fangster i 2016.

Julemåneden var også måneden hvor jeg endelig kom på kysten. Generelt har det været et super fint fiskeri, om end der også har været et par dage hvor der har måttet kæmpes. Blandt andet den 30. og 31. december hvor Michael og jeg havde et par morgenture til Hvide Odde.
Første- dagen med et par fisk til Michael (se billede), og anden dagen med et par fisk til undertegnede. Hård syd - og sydøstenvind, er en fin vindretning for Hvide Odde, men det kan også være koldt, og hårdt at klare bølgerne, og den kraftige sidevind.

HUSK altid at holde øje med hurtigfærgen, bølgerne i kølvandet af denne kan være voldsomme. Se i øvrigt de 2 billeder af højvandet fra syd – og østkysten, som jeg ”skød” på vej til sommerhuset. Helt utroligt hvor meget det har ”gnavet” af kystlinjen.

En tur til nordkysten gav masser af aktivitet. Flere flotte blankfisk i en super kondition, og med masser af fight (se billede af et par flotte eksemplarer).

Kystcup 4. afdeling gav også masser af spænding og aktivitet. Vandet var grumset, men vi (Max og jeg) fandt et område med lidt klarere vand, hvor vi også fandt fiskene. Vi endte op med at hjemtage 4 stk. fine blankfisk til opvejningen. En noget større blankfisk indhalerede mit blink, men efter et kort og hårdt udløb, ja så gik fisken lodret i vejret, og spyttede blinket ud – æv!!!

Der blev i øvrigt indvejet masser af flotte fisk til denne 4. afdeling, se billedet.

En eftermiddag i Fredensborgbugten, med tilsyneladende flotte forhold, gav ingen fisk.
Så gik det langt bedre på en tur til østkysten. Godt nok startede jeg med at miste de første 3-4 fisk, men den næste fisk der bød sig til, var en fisk af anseelig størrelse og kondition. Fisken tog wobleren langt ude, og brugte vel det første minut på at ruske sig fri, hvilket ikke lykkedes den. Så startede et længere tovtrækkeri ind over, egentlig bare med vægt og tyngde, men uden de helt store sværdslag. Til gengæld gav fisken sig fuldt ud inde foran mig. Den gik konstant dybt, og med utallige små heftige udløb. Til sidst lykkedes det mig at presse fisken op mod overfladen, og her nette en udtrættet, og flot overspringer på 4,4 kilo og 70 cm – en pragtfuld fisk (se billede).

Nye regler for havørredfiskeri, gældende fra 1. januar 2016.
Jeg henviser til DIN-FANGST.DK hvor bekendgørelsen kan ses, men generelt kan nedenstående anføres:
To væsentlige ændringer berører sportsfiskeriet:
1. Der indføres 3 nye helårs fredningszoner. Det drejer sig om Bagge å, Kobbe å og Gyldens å, og dermed er der nu 6 helårsfredede åer.
2. Der indføres en fangstbegrænsning på 3 havørreder pr. dag pr. fisker/båd.

På gensyn omkring 1. februar 2016

KNÆK & BRÆK
Torben H. Petersen
www.lystfiskerguide.dk