dk lilleSikkerhed: Med mit nære kendskab til kysten vil jeg naturligvis sørge for at sikkerheden er helt i top.
Dels udvælger jeg fiskepladsen ud fra kriteriet om størst mulig chance for ”fast fisk”, men selvfølgelig også ud fra hvilket klientel der guides (flue/spinnefiskere, antal personer, deres mobilitet m.v.). Eventuelle ønsker, vind & vejr og andre relevante faktorer indgår naturligvis også i udvælgelsen af fiskepladserne. Jeg afmærker i øvrigt også området hvor vi fisker, med fluorescerende knæklys.

Grej: Med hensyn til spinnefiskeri adskiller grejet sig ikke væsentligt fra det grej som jeg anbefaler til fiskeriet i de kolde måneder (se afsnittet om ”grej”).
Når det gælder fluegrejet, kan der med fordel anvendes lidt lettere grej, linen bør være flydeline og ikke som i vinterperioden intermediet (synkeline).
Med hensyn til fluerne er det bedst med de mørke farver, og gerne fluer som trækker ”et spor” i overfladen som eksempelvis ”cigaren”.
Grej kan i mindre omfang lånes uden beregning. Afhængig af hvor klart det er i vejret og hvor meget bevægelse der er i vandet, kan der sagtens kombineres mellem anvendelse af flue som endegrej eller blink/wobler.

unitedkingdom lilleSafety: With my intimate knowledge of the coast, we will make sure that safety is foremost. We choose the site for fishing partly on the basis of the criteria for the greatest possible chance for ”fish” but naturally also based on which clientel we are guiding ( fly or spin fishers), number of persons in the party, mobility, etc.). Any special wishes, wind and weather and other relevant factors are, of course, included in the choice of fishing location. In addition, we mark the area where we fish with cyalume lightsticks.

Tackle: With regards to spinner fishing, the tackle is not much different from the tackle we recommend for fishing in the colder months (see the section on ”tackle”). When it comes to fly fishing, there is a good deal to be said for using lighter tackle and the line should be a floating line, not an intermediate (sinking line) like in the wintertime. With regards to flies, the best choice is a dark color and preferably flies that ”leave a trail” on the surface, e.g. the ”cigar.” Tackle can be borrowed on a small scale without charge. Depending on how clear the weather is and how much movement there is in the water, you can easily switch between the use of flies or spoons/wobblers as your lure.

germany lilleSicherheit: Mit meiner Erfahrung der eigenen Küste sorgen wir natürlich dafür, daß die Sicherheit der Gäste im Vordergrund steht. Die Auswahl der Fanggründe werden nach dem Prinzip der größten chance für einen ”sicheren Fang” gewählt, aber natürlich auch mit hinsicht über Anzahl der Teilnehmer und deren mobilität. Andere fakoren wie evt.personliche Wünsche, Wind und Wetter sowie örtliche Bedingungen, spielen auch eine Rolle über die Auswahl der Fanggründe. Als Abgrenzung markieren wir unser fanggebiet mit Flouressierenden Lichtern.

Ausrüstung: Im Gegensatz zum Fischen mit dem Spinner, unterscheidet sich die Ausrüstung nicht wesentlich zu der, die wir für die kälteren Monate empfehlen (Siehe Abschnit über Ausrüstung). Die Farben der montierten Haken und die Einstellung der Leinengeschwin- digkeit sowie Tiefeneinstellung, kann jedoch verschieden sein. Beim Angeln mit Fliegen kann mit Vorteil leichteres Gerät angewannt werden. Die Leine muß aber schwimmen und nicht wie im Winter halb sinken. In Bezug auf Fliegen ist es von Vorteil dunklere Farben zu benutzen da diese eine ”Spur” an der Oberfläche bilden wie z.B. die ”Zigarre”. In kleinerer Anzahl kann die Ausrüstung auch ”ohne Berechnung” geliehen werden. Abhängig der Wetterlage – klare sicht – oder Wasserbewegung, geben Ausschlag über Anwendung von Fliege oder Blinker.

norway lilleSikkerhet: Med mit gode kjennskap til kysten vil vi naturligvis sørge for at sikkerheten er helt på topp. Vi utvelger fiskeplassen med det for øye å ha den største muligheten for å få «fast fisk», men vi ser selvfølgelig an hvordan fiskegjester vi guider (flue/spinnfiskere, antall perrsoner, deres mobilitet m.v.). Eventuelle ønsker, vær og vind og andre relevante faktorer inngår selvfølgelig også i utvelgelsen av fiskestedet. Vi merker for øvrig av området hvor vi fisker med fluoriserende knekklys.

Utstyr: Med hensyn til spinnfiske skiller ikke utstyret seg noe spesielt fra det utstyret vi anbefaler til fiske i de kalde månedene (se avsnittet om «utstyr»). Når det gjelder flueutstyret, kan det med fordel benyttes litt lettere utstyr. Snøret bør være flytende og ikke som i vinterperioden intermediet (synkeline). Når det gjelder fluene er det best med mørke farger, og gjerne fluer som striper i overfladen, som f.eks. «Cigaren». Utstyret kan i mindre omfang lånes. Avhengig av hvor klart været er og hvor mye bevegelse det er i vannet, kan det fint kombineres mellom bruk av flue i enden av snøret eller sluk/wobler.