Det anbefales å velge guiding første eller andre dagen på øya,slik at man de etterfølgende dager kan nyte godt av den ”innhøstede” informasjon.
Guiding som gaveidé er mulig, og kan avtales direkte.

Deltagerne på guidede turer er selv ansvarlig for fiskekort og etterlevelse av gjeldende regler for fiske. Rådgiving kan naturligvis gis.

Jeg henviser gjerne til lokal utstyrsbutikk.

Det er mulig etter nærmere avtale å kjøpe en god matpakke til en pris av 75 DKR inkl. drikke og kaffe/te.

Firmaturer kan etter nærmere avtale arrangeres.

Det kan etter nærmere avtale arrangeres så vel varm/ - som kaldrøking av fangst, evt. til ettersending.

VI SEES, LYKKE TIL!

Ring for ytterligere informasjon:

+ 45 5695 5710