Fredningsbestemmelser på Bornholm for sjøørret
Fra og med 16. september til og med 28 (29) februar, er alle ørreter i gytedrakt (brune fisk) fredet.
Hvis du fanger en fredet havørret i denne perioden, skal den slippes ut igjen umiddelbart.

Dette gjelder uansett hvilken form og helbred forøvrig fisken er i.
I perioden 16. september til 16. januar er alle ørretførende elver på Bornholm fredet.
De 3 største (Blykobbe, Øle og Læs å) er fredet hele året.
Dette betyr at det IKKE må fiskes nærmere enn 500 meter på begge sider av elveutløpet.

Følgende elver er fredet: Muleby-Bagge Å, Kæmpe Å, Kampeløkke Å,Tejn Å, Møllegårbæk, Døndal Å, Bobbe Å, Melsted Å, Kobbe Å, Kelse Å, Risebæk, Sølyst bæk, Gyldens Å, Vase Å, Skovsholmbæk, Søbækken, Dammebæk, Henrikebæk, Grødby Å, Lille Å, Vellens Å, Byåen.
I tillegg til disse kommer de tre som er helårsfredet.

* For øvrig må du huske på fisketrygden. Se her for nærmere informasjon

Bornholmske åer, hent som PDF-fil, klik her.

Bornholms aaer