Er du ute etter Havørret, så er Bornholm absolutt stedet.
Her finnes en sterk selvreproduserende havørretstamme, som hvert år leverer mange fantastiske fighter og fangster.

I tillegg får du en unik naturopplevelse, ved at Bornholm er utrolig variert når det gjelder natur.

- Mot syd de flate sandstrender, kun avbrutt av gode havørretrevirer som odder og pynter.
- Mot nord det vakre klippelandskapet, med masser av fiskemuligheter.
- Mot vest og øst en sammenblanding av det hele.

I alt blir dette det som skal til for en dyst mot havørreten.

Best av alt er likevel at uansett vær, så kan det alltid fiskes fra en av øyas fire sider. Og med våres mangeårige erfaring og spesifikke kunnskap om lokale forhold, forøkes dine sjanser vesentlig til å få havørreten i tale.

Guidning:
Torben Petersen tilbyr å guide deg rundt på den Bornholmske kyst i jakten på havørreten med flue eller spinner.
En tur tilrettelagt etter vind og vær, ut fra mange års erfaring. Fangstgaranti kan aldri gis, men allikevel…..